AHR CNC Robot กับ ระบบการผลิตปราศจากมนุษย์


กรณีศึกษา การนำ AHR CNC Robot มาใช้กับระบบการผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติ (cnc lathe) โดยไม่ใช้คนงาน

     ในกรณีที่ต้องกลึงชิ้นงาน 2 ด้าน และต้องมีกระบวนการกลึง 3 ขั้นตอน รวมทั้งต้องมีการตรวจสอบขนาด (QC) ถ้าต้องมีการทำงานลักษณะนี้นั้น สามารถนำ AHR CNC Robot มาใช้ได้หรือไม่ โดยทั้งระบบต้องไม่ใช้คนงานในกระบวนการเลย
ลักษณะงาน
1.กลึงชิ้นงาน 2 ด้าน
2.มีกระบวนการกลึง 3 ขั้นตอน ด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติ 3 เครื่อง
3.ต้องการตรวจสอบขนาด (QC) ชิ้นงานหลังกลึงทุกครั้ง หรือสุ่ม หรือตามต้องการ และถ้าไม่ได้ต้องสามารถนำชิ้นงานไปกลึงใหม่ หรือแยกทิ้งได้
4.กระบวนการทั้งหมดต้องไม่ใช้คนทำงานเลย

AHR CNC Robot System for cnc lathe machining process
จากรูปประกอบด้วย
   1.AHR CNC Robot 3 axis 3 หน่วย
   2.cnc lathe 3 หน่วย
   3.ระบบสายพานลำเลียงเข้า (pi) ระบบสายพานลำเลียงออก (po)
   4.ระบบกลไกเคลื่อนย้ายชิ้นงาน 3 axis (LDS) พร้อมอุปกรณ์ตรวจจับขนาดแบบNon-contact Diameter Measurement 2 หน่วย

อธิบายการทำงาน
ขั้นตอนที่1
  -ชิ้นงานถูกลำเลียงมาทางระบบสายพานลำเลียงเข้า (pi)

ขั้นตอนที่2
  -AHR CNC Robot #1 หยิบชิ้นงานเข้าcnc lathe #1
  -เมื่อหยิบเข้าแล้ว AHR CNC Robot #1 สั่งให้หัวจับ (chuck)ทำงานเพื่อจับชิ้นงาน และAHR CNC Robot #1 รอที่ตำแหน่งปลอดภัย


ขั้นตอนที่3
  -เมื่อกลึงเสร็จแล้ว cnc lathe #1 แจ้งไปที่ AHR CNC Robot #1 เพื่อให้มาหยิบชิ้นงานออก
  -AHR CNC Robot #1 เข้าจับชิ้นงานแล้ว สั่งให้หัวจับ (chuck) ปล่อยชิ้นงาน
  -AHR CNC Robot #1 หยิบชิ้นงานมาเพื่อวัดขนาด
  -การวัดขนาด อาจจะไม่ทำทุกครั้ง แต่อาจทำแบบสุ่ม เมื่อกลึงชิ้นงานชิ้นที่ 1000 หรือแล้วแต่กำหนด
  -ถ้าชิ้นงานที่วัดขนาดแล้ว มีขนาดใหญ่กว่า AHR CNC Robot #1 จะหยิบชิ้นงานไปที่หัวจับ (chuck) และสั่ง cnc lathe #1 ให้กลึงแก้ไข
  -ถ้าชิ้นงานที่วัดขนาดแล้ว มีขนาดเล็กกว่า ให้นำชิ้นงานออก และแจ้งผู้ควบคุม หรือตามแต่โปรแกรม
  -ถ้าชิ้นงานไม่มีปัญหา AHR CNC Robot #1 จะนำชิ้นงานไปวางที่ LDS#1 และ AHR CNC Robot #1 จะกลับไปทำงานต่อ

ขั้นตอนที่4
  -ชิ้นงานเมื่อถูกวางที่ LDS#1 จะถูกกลับด้านด้วยหัวจับ และเคลื่อนที่ต่อไปเพื่อให้ AHR CNC Robot #2 ทำงานต่อได้

ขั้นตอนที่5
  -AHR CNC Robot #2 จะหยิบชิ้นงานจาก LDS#1 ที่ถูกกลับด้านแล้วเพื่อป้อนเข้า cnc lathe #2
  -กระบวนการดำเนินต่อไปเหมือนอย่างข้างต้น จนถึงกระบวนการ cnc lathe #3

ขั้นตอนที่6
  -เมื่อชิ้นงานที่ cnc lathe #3 กลึงเสร็จแล้ว AHR CNC Robot #3 จะหยิบชิ้นงานออก เพื่อวัดขนาด และนำไปวางที่ ระบบสายพานลำเลียงออก (po)

เพิ่มเติมจากผู้เขียน
  1.กรณีศึกษาข้างต้นเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ AHR CNC Robot ทำได้ ซึ่งมั่นใจว่ากระบวนการผลิตโดยส่วนใหญ่นั้น สามารถใช้ AHR CNC Robot ได้เช่นกัน

  2.การสื่อสารของ AHR CNC Robot กับ cnc lathe หรือ เครื่องจักรอัตโนมัติอื่นๆ ในกรณีทำงานอื่นนั้น ถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน โดย AHR CNC Robot สามารถติดต่อสื่อสาร กับเครื่องจักรอัตโนมัติโดยส่วนใหญ่ได้อย่างดี

  3.ผู้ผลิต AHR สามารถออกแบบผลิตระบบอุปกรณ์สำหรับทำงานร่วม ให้กับผู้ประกอบการได้ เช่น ระบบกลไกเคลื่อนย้ายชิ้นงาน 3 axis (LDS) เป็นต้น

  4.ผู้ผลิต AHR มี End of Arm Tooling (EAT) ให้เลือกใช้มากมาย เพื่อเหมาะสมกับชิ้นงานที่จะจับทุกชนิด

  5.กรณีศึกษาข้างต้นเป็นตัวอย่างหนึ่ง ที่ใช้ AHR CNC Robot แบบ แกนทำงานทั้งระบบ แต่ในบางกรณีนั้นสามารถใช้ AHR CNC Robot 5 แกน ทำงานร่วมด้วยได้ ถ้าจำเป็น

  6.AHR CNC Robot สามารถทำงานร่วมกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมได้โดยส่วนใหญ่ เช่น สามารถทำงานร่วมกับแขนกล 6 แกน เป็นต้นได้

  7.กรณีศึกษาข้างต้น ถือเป็นตัวอย่างหนึ่ง ที่ระบบอัตโนมัติสามารถทำงานได้ทั้งกระบวนการโดยไม่ต้องใช้มนุษย์เลย

  8.ระบบการผลิตเดียวกัน ถ้าใช้คนงานทำงาน ระบบนี้ต้องใช้คนงานไม่ต่ำกว่า 5-6 คน และต้องมีพื้นที่มากขึ้น เมื่อเทียบกับทำงานด้วย AHR CNC Robot

  9.ระบบการผลิตเดียวกัน ถ้าใช้คนงานทำงาน ทางโรงงานต้องจัดเตรียมสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อคนงาน เช่น การถ่ายเทอากาศ การทำความเย็น เป็นต้น แต่ไม่ต้องใช้อะไรทั้งนั้น ถ้าทำงานด้วย AHR CNC Robot

  10.แน่นอนอัตราการผลิต ด้วยAHR CNC Robot นั้นสูงกว่า และคุณภาพการผลิตคงที่ สม่ำเสมอกว่าแน่นอน เมื่อเทียบกับคนงาน

  11.กระบวนการผลิตของท่านไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหน กรุณาติดต่อเรา เพื่อขอคำแนะนำสำหรับการนำ AHR CNC Robot ไปใช้อย่างคุ้มค่าที่สุด

AHR CNC Robot