ที่ปรึกษาการผลิต

บริการ ที่ปรึกษาการผลิต 


"ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าแล้วแข่งขันไม่ได้!!! ราคาสู้ไม่ได้ คุณภาพสู้ไม่ได้ คุณภาพไม่คงที่ และมีปัญหาเรื่องคนที่ไม่แน่นอน เป็นต้น แนะนำบริการ ที่ปรึกษาการผลิต ขอรับการปรึกษาเบื้องต้น ฟรี"
"ผู้ประกอบการที่คิดจะปรับปรุงการผลิต แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร? ใช้อะไรบ้าง? ทำแล้วจะคุ้มไหม? หาทุนจากไหน? แนะนำบริการ ที่ปรึกษาการผลิต ขอรับการปรึกษาเบื้องต้น ฟรี"

ระบบหุ่นยนต์หยิบตะกร้า (รุ่น2)

Smart Factory Solutions Consulting

ที่ปรึกษาการผลิต  

    เป็นบริการที่ปรึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาทุกอย่างในการปรับปรุงการผลิตจากแบบเดิมที่ใช้คนงานเป็นหลัก สู่ระบบการผลิตอัตโนมัติที่ฉลาด โดยมีเป้าหมายเพื่อ 
                 -ลดต้นทุน ลดคน ลดค่าใช้จ่ายผลิตต่อหน่วย 
                 -เพิ่มอัตราการผลิต เพิ่มคุณภาพการผลิต
                 -ควบคุมคุณภาพการผลิตได้แน่นอน
                 -ระบบการผลิตที่ยืดหยุ่น เปลี่ยนชนิดสินค้าได้ง่าย
                 -ลดการพึ่งพาคนงานที่ไม่แน่นอน ในสถานการณ์โควิท 19
                 -การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
                 -ติดตาม คาดการณ์การผลิตได้
                 -ลดการซ่อมบำรุง ลดโอกาสต้องหยุดการผลิต
                 -ลดคน ในการควบคุมระบบการผลิต
                 -การผลิตที่ไร้สัมผัส (อุตสาหกรรมอาหาร) 
      แต่ในอุตสาหกรรมจริงผู้ประกอบการมีความหลากหลายในการผลิตสินค้า และมีข้อจำกัดในแบบเฉพาะของตน เช่น 
                 -ขนาดสถานที่  
                 -ระดับเทคโนโลยีของการผลิตเดิม
                 -ระดับความสามารถของพนักงาน
                 -งบประมาณที่จะลงทุน
                 -ความซับซ้อนของการระบบผลิตเดิม
                 เป็นต้น
โดยแต่ล่ะรายก็จะมีปัญหาต่างกัน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นปัญหาที่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาแก้ไข บริการ "ที่ปรึกษาการผลิต" คือคำตอบ ในการแก้ไขปัญหา
  

ประกอบด้วย

1.Material Handling Solutions

บริการที่ปรึกษาการผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตที่เกี่ยวกับการขนย้าย เคลื่อนย้าย จัดเก็บ บรรจุ และเรียกใช้ ในวัตถุดิบ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ และสินค้า
เช่น
-การเคลื่อนย้ายเพื่อการผลิต
-การเคลื่อนย้ายเพื่อบรรจุลงกล่อง หรือบรรจุภัณฑ์
-การเคลื่อนย้ายเพื่อจัดเก็บ
-การนำมาจากที่จัดเก็บ
-การจัดเรียง การซ้อน การกลับด้าน พลิก  
-การป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องจักร
ตัวอย่างงาน
 ระบบหุ่นยนต์หยิบตะกร้า รุ่น1 และรุ่น 2
       ระบบนำตะกร้าเข้าเครื่องล้างอย่างอัตโนมัติ
             -ตรวจนับ
             -กลับด้านตะกร้า
             -ตรวจแตก
             -ทิ้งขยะ
             -ทำงานกับเครื่องล้างอย่างอัตโนมัติ


ตัวอย่างงาน เพิ่มเติม


2.Assembly Solutions


บริการที่ปรึกษาการผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตที่เกี่ยวกับการประกอบ การสวม การใส่สกรู การเติม การปิดฝา เป็นต้น
เช่น
-การผลิตข้าวกล่องแบบอัตโนมัติ
-การผลิตอุปกรณ์แบบอัตโนมัติ

3.Painting Solutions

บริการที่ปรึกษาการผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตที่เกี่ยวกับการพ่นสี พ่นกาว และพ่นสารเคมีด้วยหุ่นยนต์ รวมถึงอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานผลงาน