ที่ปรึกษาการผลิต

บริการ ที่ปรึกษาการผลิต 


"ผู้ประกอบการที่มีปัญหาในการปรับปรุงการผลิต แนะนำบริการ ที่ปรึกษาการผลิต ขอรับการปรึกษาเบื้องต้น ฟรี"

ระบบหุ่นยนต์หยิบตะกร้า (รุ่น2)

Smart Factory Solutions Consulting

ที่ปรึกษาการผลิต  

    เป็นบริการที่ปรึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาทุกอย่างในการปรับปรุงการผลิตจากแบบเดิมที่ใช้คนงานเป็นหลัก สู่ระบบการผลิตอัตโนมัติที่ฉลาด โดยมีเป้าหมายเพื่อ 
                 -ลดต้นทุน ลดคน ลดค่าใช้จ่ายผลิตต่อหน่วย 
                 -เพิ่มอัตราการผลิต เพิ่มคุณภาพการผลิต
                 -ควบคุมคุณภาพการผลิตได้แน่นอน
                 -ระบบการผลิตที่ยืดหยุ่น เปลี่ยนชนิดสินค้าได้ง่าย
                 -การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
                 -ติดตาม คาดการณ์การผลิตได้
                 -ลดการซ่อมบำรุง ลดโอกาสต้องหยุดการผลิต
                 -ลดคน ในการควบคุมระบบการผลิต
                 -การผลิตที่ไร้สัมผัส (อุตสาหกรรมอาหาร) 
      แต่ในอุตสาหกรรมจริงผู้ประกอบการมีความหลากหลายในการผลิตสินค้า และมีข้อจำกัดในแบบเฉพาะของตน เช่น 
                 -ขนาดสถานที่  
                 -ระดับเทคโนโลยีของการผลิตเดิม
                 -ระดับความสามารถของพนักงาน
                 -งบประมาณที่จะลงทุน
                 เป็นต้น
โดยแต่ล่ะรายก็จะมีปัญหาต่างกัน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นปัญหาที่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาแก้ไข บริการ "ที่ปรึกษาการผลิต" คือคำตอบ ในการแก้ไขปัญหา
  

ประกอบด้วย

1.Material Handling Solutions

บริการที่ปรึกษาการผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตที่เกี่ยวกับการขนย้าย เคลื่อนย้าย จัดเก็บ บรรจุ และเรียกใช้ ในวัตถุดิบ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ และสินค้า
เช่น
-การเคลื่อนย้ายเพื่อการผลิต
-การเคลื่อนย้ายเพื่อบรรจุลงกล่อง หรือบรรจุภัณฑ์
-การเคลื่อนย้ายเพื่อจัดเก็บ
-การนำมาจากที่จัดเก็บ
-การจัดเรียง การซ้อน การกลับด้าน พลิก  
-การป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องจักร
ตัวอย่างงาน
 ระบบหุ่นยนต์หยิบตะกร้า รุ่น1 และรุ่น 2
       ระบบนำตะกร้าเข้าเครื่องล้างอย่างอัตโนมัติ
             -ตรวจนับ
             -กลับด้านตะกร้า
             -ตรวจแตก
             -ทิ้งขยะ
             -ทำงานกับเครื่องล้างอย่างอัตโนมัติ

2.Assembly Solutions

บริการที่ปรึกษาการผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตที่เกี่ยวกับการประกอบ การสวม การใส่สกรู การเติม การปิดฝา เป็นต้น
เช่น
-การผลิตข้าวกล่องแบบอัตโนมัติ
-การผลิตอุปกรณ์แบบอัตโนมัติ

3.Painting Solutions

บริการที่ปรึกษาการผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตที่เกี่ยวกับการพ่นสี พ่นกาว และพ่นสารเคมีด้วยหุ่นยนต์ รวมถึงอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานผลงาน